Impressie speelterrein (OOG/Zuivergroen)

Impressie recreatiegebouw met beloopbaar dak (OOG/Zuivergroen)

Doorsnede - educatief pad over het dak

Doorsnede - paviljoen met buitenruimtes

Plattegrond recreatiepaviljoen

Bestaande kiosk met toiletvoorziening